Jump to content

  • Log In with Google Log In with Steam
  • Sign In
  • Create Account

Did you vote today?

Did you know we depend on your votes? Please Vote! http://goo.gl/RsLpq Vote Often!


- - - - -

Stefanwolf01


Ik ben Stefan Wolf.
Ik ben 11 jaar oud en ik woon in Epse (dicht bij Deventer)

 

Ik ben een programmeur in minecraft (command blocks) en ook in het normale leven.
Mijn programmeer talen waar ik mee programmeer zijn: visual basic en cmd promt (windows)
(en natuurlijk ook die van minecraft ;)).

 

Ik heb ook een skype account:
wolfcraftgamesnl
Ik heb ook een google+ (YouTube) account:
wolfcraftgames en hondenvoer

 

Mijn telefoon nummer kan ik helaas nog niet geven want, er zit nog geen sim in mijn mobiel.

 

Ik ben vaker staff geweest op servers:
Dutchy Network (moderator)
WolfCraftGamesServer (owner)
Mineplex (trainee)

 

Dank u wel
stefanwolf01
Stefan Wolf

 

VOORBEELD CMD PROMT:

 

rekenmachine.bat

 

@echo off
title Rekenmachine
color 1f
echo Info: Rekenmachine door Stefan Wolf
echo * = keer
echo + = plus
echo - = min
echo voorbeeld sommen:
echo 8*8 = 64 7+7 = 14 6-4 = 2
:top
echo --------------------------------------------------------------
echo Rekenmachine + sommen
echo --------------------------------------------------------------
echo Zet hier je som neer \/
set /p sum=
set /a ans=%sum%
echo --------------------------------------------------------------
echo = %ans%
echo --------------------------------------------------------------
pause
cls
echo Vorige antwoord: %ans%
goto top
pause
exit

 

VOORBEELD COMMAND BLOCK:

 

/give @p potion 1 16390 {CustomPotionEffects:[{Id:1,Amplifier:0,Duration:600},{Id:3,Amplifier:0,Duration:600},{Id:5,Amplifier:0,Duration:600},{Id:6,Amplifier:0,Duration:600},{Id:8,Amplifier:0,Duration:40},{Id:9,Amplifier:0,Duration:600},{Id:10,Amplifier:0,Duration:600},{Id:11,Amplifier:0,Duration:600},{Id:12,Amplifier:0,Duration:600},{Id:13,Amplifier:0,Duration:40},{Id:14,Amplifier:0,Duration:600},{Id:15,Amplifier:0,Duration:40},{Id:16,Amplifier:0,Duration:600},{Id:21,Amplifier:0,Duration:600},{Id:22,Amplifier:0,Duration:600},{Id:23,Amplifier:0,Duration:600}],display:{Name:"muttsworld potion",Lore:["muttsworld potion! ","muttsworld potion!"]}}

 

 

Posted Image


Diplomat: NO
Vote: No
Age: 10-16
Months of MuttsWorld: 2
Teamspeak: No


0 Comments